Takk for at du ønsker å melde deg inn i Drammen fotoklubb!
Du blir automatisk lagt til som bruker på nettsiden vår (drammenfotoklubb.no) når kassereren registrerer deg med betalt kontingent.

Spørsmål: Send til leder@drammenfotoklubb.no

Med vennlig hilsen
Drammen fotoklubb
Medlemstype Pris
Familiemedlem 2. halvår 300,00 Til Innmelding
Familiemedlem 2. halvår - NSFF-medl. i annen klubb 125,00 Til Innmelding
Hovedmedlem 2. halvår 425,00 Til Innmelding
Hovedmedlem 2. halvår - NSFF-medlem i annen klubb 250,00 Til Innmelding
Student 2. halvår 375,00 Til Innmelding
Trygdet/Honnør 2. halvår 375,00 Til Innmelding
Trygdet/Honnør 2. halvår - NSFFmedl. i annen klubb 200,00 Til Innmelding
Ungdom u/25 år 2. halvår 325,00 Til Innmelding
Ungdom u/25 år 2. halvår - NSFF-med. i annen klubb 150,00 Til Innmelding