Medlemstype Pris
Familiemedlem 425,00 Til Innmelding
Familiemedlem - NSFF-medlem annen klubb 250,00 Til Innmelding
Hovedmedlem 675,00 Til Innmelding
Hovedmedlem - NSFF-medlem i annen klubb 675,00 Til Innmelding
Student 550,00 Til Innmelding
Trygdet/Honnør 550,00 Til Innmelding
Trygdet/Honnør - NSFF-medlem i annen klubb 550,00 Til Innmelding
Ungdom u/25 475,00 Til Innmelding